Noutăți Librarii Contacte Cariera langРу Program librarie online Lu-Vi 09:00-18:00 Sa-Du 10:00-15:00
Pana la livrare gratuita Chisinau 250 lei
Pana la livrare gratuita National 700 lei
Total cos : 0 lei

Istorii care ne unesc de la Mastercard și Librarius

„Istorii care ne unesc de la Mastercard și Librarius”

(denumite în continuare Regulamentul Promoţiei)

 

1. Comanditarul și organizatorul campaniei promoţionale (denumită în continuare Promoție)

1.1. Comanditarul și Organizatorul Promoției – Moldpresa Grup SRL (denumit în continuare Comanditar / Organizator). Cu sediul: str. Stefan Voda 3, Durlesti, MD-2003, Republica Moldova. 

1.2. Partenerul principal al promoției este Masterсard Europe SA (în continuare – Partener), cu sediul: str. Chaussée de Tervuren, 1410 Waterloo, Belgia.

1.3. Parteneri ai Promoției – bănci din Republica Moldova care emit carduri Mastercard (denumite în continuare „Bănci”).

1.4. Pentru Promoție, Organizatorul și Executorul Promoției au dreptul să atragă terți.

 

2. Participanții la promoție 

2.1. La promoție au dreptul să participe persoane fizice – cetățeni ai Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 18 ani și sunt deținători de card Masterсard®, cu excepția „Maestro”, eliberate de Bănci, (denumit în continuare „Card”) care au efectuat o achitare privind procurarea unor produse sau servicii prin intermediul  paginii “librarius.md” (  în continuare – Pagina web) folosind cardul și care sunt în totalitate de acord cu termenii și regulile Promoției (denumite în continuare „Participanții la Promoție”). 

2.2. Nu sunt admise și nu au dreptul să participe la Promoție: 

2.2.1. Persoanele care nu îndeplinesc cerințele în conformitate cu clauza 2.1. a Regulamentului;

 

3. Teritoriul și termenii promoției

3.1. Promoția se desfășoară pe teritoriul orașului Chișinău (în continuare – Teritoriul Promoției), în perioada 01 octombrie–30 noiembrie 2021 inclusiv (în continuare – Perioada Promoției). Oferta este limitată, Perioada Promoției poate fi modificată de Organizator în conformitate cu p. 7.7. a Regulamentului.

 

4. Condiții de participare la promoție

4.1. Pe perioada promoției (de la 00:00 01.10.2021 până la 23:59 30.11.2021 ora Moldovei), Participanții la Promoție trebuie:

4.1.1. Să deschidă  Cardul înaintea perioadei de Promoţie și/sau în perioada desfăşurării Promoţiei. 

4.1.2. Să aleagă Cardul ca metodă de plată și să achite cu Cardul pe pagina librarius.md

4.1.3. Tranzacția va participa  la o tombolă, care va avea în calitate de premiu certificate cadou. 

4.2. Nu vor corespunde condiţiilor Promoţiei:

4.2.1. Comenzile, efectuate înainte de 00:00 01.10.2021 și după 23:59 30.11.2021, ora Moldovei;

4.2.2. Comenzile, achitate cu Cardul în afara Teritoriului Promoţiei;

4.2.3. Comenzile, achitate în alt mod decât cel specificat în p.4. 2.1.;

4.2.4. Comenzile, în timpul cărora a fost modificată metoda de plată din numerar în „cu Card”;

4.2.5. Comenzile achitate cu cardul altor sisteme de plată.

4.2.6. Comenzile achitate cu cardul prin POS-terminal.

 

5. Fondul de premiere al Promoţiei

5.1. Fondul de premiere al Promoţiei este format din: 

5.1.1. O ofertă temporară specială pentru Perioada Promoției sub formă de extragerea a 80 certificate a câte 500 lei fiecare și 1 certificat în suma de 10000 lei (premiul mare).

5.1.2. Extragerea va avea loc o dată la 14 zile de la data începerii promoției - 01.10.2021.

Dățile în care vor avea loc extragerile:

 

1. 15/10/2021

2. 29/10/2021

3. 12/11/2021

4. 26/11/2021

5. 01/12/2021- premiul mare

 

La extragere pot participa doar rezidenții Republicii Moldova care au îndeplinit condițiile de participare la promoție specificate în p.4.

Extragerile vor fi efectuate pe pagina de Facebook Librarius.

Câștigătorul va fi determinat de generatorul de numere aleatorii random.org.

5.2. Fondul de premiere al Promoţiei este limitat, iar Comanditarul / Organizatorul / Partenerul are dreptul să înceteze Promoția înainte de termen, informaţie care va fi afișată pe www.mastercard.md, librarius.md.

 

6. Modul de primire a Cadoului Promoțional

6.1. Disponibilitatea actelor de identitate.

6.2. Completarea actului de primire-predare al cadoului.

6.3. Câștigătorul ridică cadoul în zile lucrătoare între orele 9:00-18:00 la adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin 22, librăria Librarius.

6.4. Câștigătorul este de acord cu utilizarea fotografiei sale în scopuri publicitare.

 

7. Alte condiții 

7.1. Comanditarul / Organizatorul / Partenerul are dreptul de a nu intra în corespondență sau altă comunicare cu Participanții la Promoție. 

7.2. Participanții la Promoție acceptă responsabilitatea personală pentru îndeplinirea tuturor cerințelor în conformitate cu Regulamentul Promoției. 

7.3. Prin participarea la Promoţie, toți participanții la Promoţie sunt pe deplin de acord cu Regulamentul, înțeleg Regulamentul și se angajează să respecte Regulamentul Promoţiei.

7.4. În cazul unei interpretări ambigue a Regulamentului, precum și a altor dispute sau probleme care nu sunt definite de Regulament, Comanditarul / Clientul / Partenerul ia decizia finală. Decizia Organizatorului este definitivă și nu poate fi atacată de către Participanții la Promoție. 

7.5. Clientul / Organizatorul / Partenerul nu este responsabil pentru incapacitatea Participantului la Promoție de a îndeplini toate cerințele în conformitate cu Regulamentul, să primească / să utilizeze Cadoul Promoțional din orice motiv (inclusiv ca urmare a forței majore sau a circumstanțelor personale care nu sunt dependente de Comanditar / Organizator / Partener).

7.6. Regulamentul este postat pe Site-urile www.mastercard.md, librarius.md