Noutăți Librarii Contacte Cariera langРу Program librarie online Lu-Vi 09:00-18:00 Sa-Du 10:00-15:00
Pana la livrare gratuita Chisinau 250 lei
Pana la livrare gratuita National 700 lei
Total cos : 0 lei

Regulament de tratare a cardurilor de reduceri “LIBRARIUS”

Regulamentul a fost valabil până 31.12.2020. 

Începând cu data de 01.01.2021 nu se mai eliberează carduri de reducere Librarius, iar cardurile emise anterior acționează în baza condițiilor inițial stabilite până la semnarea noului regulament.       

       1. Dispoziții generale

1.1. Cardurile de discount (de reduceri) LIBRARIUS ale companiei SRL «Moldpresa grup» sunt de două tipuri:

1.1.1. CARDURI STANDART – este eliberat clientului la realizarea unei cumpărături / unor cumpărături în sumă de 1000 lei și mai mult (posibil acumularea notelor de plată)

1.1.2. CARDURI VIP – este eliberat clienților de onoare și deținătorului cardului STANDART după atingerea sumei de 10.000 lei.

1.2. La eliberarea cardului de discount Cumpărătorul este obligat să completeze ancheta anexată și să aprobe regulile de utilizare a cardurilor de discount.

1.3. Unei persoane îi poate fi eliberată numai un card de discount.

1.4. «MOLDPRESA GRUP» SRL garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal, furnizate de către proprietar în momentul înregistrării.

1.5. Toate cardurile de discount trebuie să fie, în ordine obligatorie, prezentate din timp de către deținătorii lor în locurile de achiziționare a mărfii în rețeaua de magazine LIBRARIUS până la finisarea tuturor calculelor.

1.6. Reducerea în baza cardului se oferă numai cu condiția prezentării acestui card în momentul adresării.

1.7. Cardul prezent de discount acționează fără dreptul de transmitere a cardului unor persoane terțe.

 

       2. Regulile de folosire a cardurilor de discount.

   2.1. Principiul de calcul al reducerii:

Reducerea se atribuie în funcție de suma tuturor cumpărăturilor deținătorului cardului pentru tot timpul existenței sale:

 

Suma acumulată “S”

Reducere  STANDART

Reducere VIP (S>10.000 lei)

S < 2.000 lei

5,00%

 

15%

2,000 ≤ S <  5.000

7%

5,000 ≤ S <  10.000

10%

* Reducerea cu cardul de discount este calculată din prețul inițial și nu poate fi combinată cu alte promoții. În cazul în care mărfurile sunt deja la promoție, cea mai mare reducere se aplică pe baza prezentării unui card de discount.

 

2.2. Grupele de marfă, care participă la acțiune:

         Cărți

         Presă

         Birotică

         Suvenire

         Marfă

         Alte publicații periodice

* Excepție constituie cardurile de reîncărcare, abonamente, completarea on-line.

2.3. SRL «Moldpresa grup» își rezervă dreptul de a modifica condițiile de acțiune ale programului de discount și a reducerii dobânzilor.

2.4. Nu se colectează nici o plată suplimentară pentru eliberarea cardului.

2.5. În caz de pierdere sau deteriorare cardul de discount poate fi restabilit, cu eliberarea unui nou card cu un număr nou. Administratorul  magazinului este în drept să solicite de la Proprietarul cardului un document, care identifică personalitatea.  Fiecare caz individual se examinează separat. Cardul pierdut se anulează.

2.6. SRL «Moldpresa grup» își rezervă dreptul de a anula sau modifica acțiunea cardurilor, regulile de folosire a cardurilor de discount în orice timp, atât cu o notificare prealabilă cu privire la acest fapt, trimisă clienților, cât și fără ea. Puteți afla referitor la toate modificările în Reguli accesând site-ul www.librarius.md sau direct în magazinele LIBRARIUS.  Deoarece condițiile de oferire a reducerilor șu numărul lor pot fi modificate, proprietarii cardurilor de discount sunt în drept să aștepte o sumă a reducerilor, care este în vigoare la momentul cumpărării sau oferirii serviciului.

2.7. Clientul este responsabil pentru notificarea în timp util a societății SRL «Moldpresa grup»  cu privire la modificările intervenite la numărul de telefon și alte date.

2.8. Necunoașterea acestor reguli nu formează o bază pentru înaintarea oricăror pretenții din partea utilizatorilor cardurilor de discount. SRL «Moldpresa grup»  nu poartă răspundere daunele directe sau indirecte, legate de utilizarea acestora.

       3. Dispozițiile legale.

3.1. În cazul, în care una dintre dispozițiile prezentului Regulament își pierde forța sa juridică ca urmare a unor acțiuni legale, acest lucru nu afectează valabilitatea (forța juridică) a celorlalte dispoziții din prezentul Regulament.

3.2. Dispozițiile prezentului Regulament trebuie să fie interpretate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

3.3. SRL «Moldpresa grup» își rezervă dreptul de a modifica conținutul prezentului Regulament fără întocmirea unor notificări suplimentare.

 

       4. Dispoziții tranzitorii și finale.

4.1. Toată informația, care se referă la participanții la Acțiune, precum și toate Anchetele participanților sunt accesibile Organizatorului Acțiunii.

4.2. Toate materialele video-foto cu participarea câștigătorilor Acțiunii se consideră proprietate privată a Organizatorului Acțiunii.

4.3. Toate mijloacele financiare, pentru organizarea și punerea în aplicare a Acțiunii, sunt repartizate din fondurile proprii ale Organizatorului.

 

Intră în vigoare la data de 12.10.2016 valabilă eliberarea cardurilor până 31.12.2020

 

Pentru informații suplimentare adresați-vă la adresa de e-mail: marketing@moldpresa.md