Coșul meu
  • Nume Pret Reducere Cantitate Subtotal
  • Total: 0,00 lei
  • Editura: Humanitas

    Humanitas

    Humanitas este o editură din România, înființată la 1 februarie 1990, care are sediul în București, Piața Presei Libere nr. 1. A fost înființată curând după revoluția din 1989, printr-un ordin al lui Andrei Pleșu, ministrul culturii din acea vreme; direcția noii instituții, pe scheletul vechii Edituri Politice, a fost încredințată lui Gabriel Liiceanu, scriitor și cercetător în filozofie. Humanitas se definea pe atunci ca „editură de științe umaniste”, de unde și numele ei. În timp, profilul editorial inițial s-a lărgit. A fost privatizată în februarie 1991. Editura Humanitas a devenit larg cunoscută la începutul anilor 1990 prin publicarea unor nume sau titluri interzise sub regimul comunist. Au apărut atunci mare parte din cărțile lui Emil Cioran, Mircea Eliade și Eugène Ionesco, texte antebelice sau inedite de Constantin Noica și de Lucian Blaga, volume de Monica Lovinescu și de Virgil Ierunca, seria de Amintiri ale lui Constantin Argetoianu, Convorbirile lui Mircea Ciobanu cu Regele Mihai etc. Primele colecții ale editurii − puternic marcate de misiunea recuperării unui trecut prețios și de credința că societatea poate fi schimbată prin lecturile potrivite − au fost „Totalitarism și literatura Estului“, „Memorii/Jurnale“, „Societatea civilă“. În acest sens Editura Humanitas are azi în paleta sa editorială următoarele domenii: științe umaniste (filozofie, istorie, științe sociale/politice, psihologie/antropologie), religie și spiritualitate; ficțiune și literatură memorialistică; știință popularizată; carte practică; manuale și auxiliare școlare; carte pentru copii; audiobookuri. Majoritatea cărților din aceste domenii sunt publicate în serii și colecții, din care cele mai importante sunt seriile marilor autori români interbelici sau contemporani.